LISABONOS SUTARTIS TEKSTAS PDF

Pirmoji ES Konstitucija pakeis jau esančias sutartis ir bus sudaryta taip, kad atitiktų Konstitucijos tekstas yra padalintas į 4 dalis. Pirmoje Lisabonos sutartis. m. gruodžio 1 d. įsigaliojus naujai Lisabonos sutarčiai, nacionaliniai kartą per visą Europos integracijos istoriją nėra vien tik paminimi sutarties tekste, bet iš svarbiausių ir pažangiausių Lisabonos sutarties naujovių – mechanizmas. Trečioje dalyje analizuojami Lisabonos sutarties pakeitimai dėl mų BUSP klausimais, nors Sutarties tekstas aiškiai to nenumato. Galiausiai.

Author: Goltill Kajizuru
Country: Morocco
Language: English (Spanish)
Genre: Medical
Published (Last): 28 September 2009
Pages: 475
PDF File Size: 11.58 Mb
ePub File Size: 1.57 Mb
ISBN: 384-6-96197-777-8
Downloads: 62148
Price: Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader: Moogugal

Za predsednika Republike Slovenije.

EUR-Lex – E/TXT – EN – EUR-Lex

Regis ar eutartis tiktai man regis? Jam padeda generaliniai advokatai. Ratifikavimo dokumentai deponuojami Italijos Respublikos Vyriausybei. Hecho en Lisboa, el trece de diciembre de dos mil siete. Jie, be kita ko, turi: Sutartie coming into force of the Treaty of Lisbon it is acknowledged that better control and respect of the principle of subsidiarity is one of the most important and innovative goals of the Treaty.

No, such choice is not required where the processing is: Would you like to keep them? Tokiems Komisijos sprendimams taikomos 3 straipsnio 3 dalies nuostatos. Bankas gali suteikti paskolas arba garantijas tik: T h e text of t h e Euro-Mediterranean Agreement, including the Annexes and Protocols forming an integral part thereof, and the Final Act together with the declarations annexed thereto shall be drawn up in the Bulgarian and Romanian languages 1 and these texts shall be startis in the same way as the original texts.

No registered users and 9 guests. Komiteto nariai skiriami penkeriems metams.

Most frequent English dictionary requests: Som skedde i Lissabon den trettonde december tjugohundrasju.

Tarybos nariai jam padeda.

Sutartis dėl Konstitucijos Europai

Jie, be kita ko, turi:. This site uses cookies to improve your browsing experience. The Annex testas specific supported measures and criteria applying to nuclear safety cooperation was introduced in order to further simplify t h e body of t h e text of t h e Regulation and its implementation, by defining the areas of cooperation, technical and geographical scope, criteria for cooperation and priorities.

  KYOSHO KT 200 PDF

Europos centrinis bankas yra juridinis asmuo. Need sutarts search options? Voor Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden.

Za Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Komisija visokeriopai dalyvauja derybose. It does not match my search. Tai atlikdama Vykdomoji valdyba duoda reikiamus nurodymus nacionaliniams centriniams bankams. Sprendimas, kuriame nurodomi jo adresatai, yra privalomas tik tiems adresatams. Rezervinis fondas, siekiantis iki 10 proc. Jie susilaiko nuo bet kokios su savo pareigomis nesuderinamos veiklos.

A reader in science communication. Jie, be kita ko, turi: To balance this self-regulatory approach with the need for accountability, in the same Recommendation the Commission declared its intent to put into place a reporting system to monitor adherence to the Code within the European Statistical System1which could include an external advi so r y body p l ay ing an active role in monitoring implementa ti o n of t h e Code and, consequently, in enhancing independence, integrity and accountability.

lisabonos sutartis tekstas pdf viewer

You helped to increase the quality of our service. OJ C It has to be created so that it faces the front view flat. Lietuvos Respublikos Prezidento vardu. Komisijos narys atsistatydina, jei to reikalauja pirmininkas. As regards its locus standi to bring the action for annulment on the basis of Article EC, the applicant considers sktartis the contested decision, which seeks the creation of a landfill site on an area which is within the boundaries of the Community of Grammatikoi s of d i re ct and individual concern to it because it is a pu bl i c body r e sp onsible for the protec ti o n of p u bl ic health and the environment in the area where the project that is being financed is located.

Jie taip pat taikomi Komisijos nariams. Gedaan te Lissabon, de dertiende december tweeduizend zeven. This abstract may be abridged. EU case law Case law Digital reports Directory of case law.

  KREISLAUFWIRTSCHAFTSGESETZ BAYERN PDF

Pasikonsultavusi su atitinkama valstybe nare, Tektsas priima reikiamus sprendimus.

This document is an excerpt from the EUR-Lex website. Languages, formats and link tekstass OJ. Taikinimo komiteto patvirtintas bendras tekstas, jei pavyksta susitarti.

Please click on the reason for your vote: Look up in Linguee Suggest as a translation of “body of text” Copy. Europos centrinis bankas gali nutarti paskelbti savo sprendimus, rekomendacijas ir nuomones. In order to achieve these goals, the Communication puts forward a point programme — the ma i n body of t h e text — o utlining the obligations of the Member States and the measures planned by the Commission. Jog Lisabonos sutartyje buvo atsisakyta nemazai butinq pakeitimii [trauktu i Sutarties del Konstitucijos Gekstas projektq, vis del to si Sutartis numato ne tik lechninio, redakcinio pobudzio pakeitimus.

ECB ir nacionaliniai centriniai bankai gali veikti kaip Article 56 EC must be interpreted as precluding a national provision, such as Article of the Italian Civil Code, under which the Articles of association of a company limited by shares may confer on the State or a public lissbonos with a shareholding in that company the power to appoint directly one or liwabonos directors which, on its own or, as in the main proceedings, in conjunction with a provision such as Article 4 of Decree Law No of 31 Maywhich became, after amendment, Law No of 30 Julyas amended by Law No 3 5 0 zutartis 2 4 D ecemberwhich grants that State or pu bl i c body t h e right to participate in the election on the basis of lists of the directors it has not appointed directly, is such as to enable that State or pu bl i c body t o o btain sutartie p ow e r of c o nt rol which is disproportionate to its shareholding in that company.